De start van de groep

Toenmalig (bouw)pastoor Frans Wiertz vond een scoutinggroep een goede zaak voor de wijk en vroeg Theo Bovens, organist in het kerkje van de Zusters van Opveld  waar de eerste kerkdiensten van de parochie De Heeg plaatsvonden, tevens lid van Scouting Sint Lambertus, om zich hier voor in te zetten. Een zekere Wim van Vliet uit Heugem, lid van scoutinggroep  Heilige Familie, had lange tijd de wens om zelf een scoutinggroep op te richten. Hij kwam uit Heugem en daar hadden ze al een rijk verenigingsleven. Dus daar was er geen behoefte aan.

Toen eind jaren 70 De Heeg werd gebouwd was dit de uitgesproken kans een groep op te richten. Con Panayo, lid van scoutinggroep de Eburonen werd  door Wim van Vliet erbij gevraagd. 
Er werd een afspraak gemaakt met “mijnheer pastoor”. Deze maakte op zijn beurt een afspraak met deze drie ‘scoutingheren’ en enkele enthousiaste bewoners. Het was een vruchtbare bijeenkomst want toen het gezelschap naar buiten kwam had iedereen een functie en waren de eerste plannen in werking getreden.  
Bekijk foto’s uit: 1979-1990

 

Naam en groepsdas

In de beginjaren werd de wijk De Heeg als uitbreidingswijk van Heer gezien. Veel mensen die oorspronkelijk uit Heer kwamen, we noemen even Rob Aerts, de eerste vrouwelijke leiding, deden dan ook voor onze groep ‘pionierswerk’ in de Heeg. Toch werd gekozen om het als nieuwe woonwijk van Maastricht te zien te zien en dat hoorde ook in de naam en das terug te komen.

Theo Bovens kwam met de naam ‘Fons Olterdissen’, een Maastrichtenaar in hard en nieren die bekend stond als onderwijzer,  kindervriend, sociaal en op cultureel gebied iemand is die in de eeuw daarna niet meer overtroffen is. Vandaar er in de straat Grote Looiersgracht een mensgroot standbeeld van hem gemaakt is, temidden van kinderen. De kleur van de groepsdas, rood/wit, zijn de kleuren van Maastricht. Lees meer over de persoon Fons Olterdissen>

 

Huisvesting

Wat nu het huidige restaurant Manjefiek is, was vroeger Rekko. In de kelders daarvan waren de eerste bijeenkomsten. Al snel werd er gezocht naar een eigen ruimte. Via een kleine omweg van de grote zaal van de Zusters van Opveld, kregen we een opgeknapte kippenren bij de kippenboer aan de Rijksweg. Vaste vloerbekleding en een oliekachel. Het was ook de tijd dat we eigen materiaal kregen.

Toen het gemeenschapshuis De Boeckel in het midden van de wijk gereed was kwam er eigen zolderverdieping voor de groep beschikbaar. De oudsten bleven een jaar in de kippenren en de andere groepen gingen naar de nieuwe zolder. Die zolder was niet ideaal. De oudste bleven na hun vertrek uit de kippenren liever buiten verzamelen, zomer en winter.

Met de nodige moeite werd een eigen gebouw gebouwd. December 1989 vond de verhuizing plaats. Elke groep kreeg  zijn eigen ruimte, de staf, materiaalbeheer en een eigen grasweide en veel gras in de nabijheid.
Bekijk foto’s uit: Bouw ‘de Slek’

 

Grote activiteiten

Om wekelijks aan alle groepen -speltakken genaamd- een opkomst te verzorgen plus weekenden en zomerkampen is natuurlijk al een grote activiteit op zich. Een echte grote activiteit was het Straatfeest in de Bogaartsborg. Het was het grootste jaarlijks feest dat De Heeg gekend heeft. Artiesten als Frans Theunisz, Nachraove, Ziesjoem, Angelina hebben er opgetreden.

Twee keer is er in het eigen gebouw een Levende Kerststal georganiseerd waarbij kippen en runderen in het gebouw aanwezig waren en echte babietjes in de wieg lagen. Vele jaren werd er ook een Kerstboomverbranding gehouden waarbij ménage kerstboom uit de wijk in vlammen op gingen.

Als echte scoutingactiviteit is er enkele malen een Jota geweest. Een grote zendactiviteit waarbij scouts van over de hele wereld met elkaar in contact staan.

Als grote groepsactiviteit  is er jaarlijks Podium, een playbackshow waarbij ook niet playbackacts welkom zijn. Ook zijn er geldacties geweest.

Jaren zijn we langs de deur geweest om paaseieren te slijten en met kerstmis  kerststukjes en kaarsen.

Vermeldingwaardig is het feit dat we vrijwel vanaf de oprichting maandelijks in de wijk Oud papier ophalen. Eerst met kleine aanhangwagentjes achter de auto’s tot de huidige perswagens met chauffeur.

 

Historische foto’s

Foto’s uit de beginjaren van de groep, toen er nog geen website was, er geen digitale fotografie was en 1 foto per activiteit dus veel. Zijn te bekijken via deze links. Handig verdeeld in een aantal periodes:

1979-1990 / 1991-1995 / 1996-2000 / 2001-2005